ZARZĄD  AGENCJI  REWITALIZACJI  STARÓWKI ARS Sp. z o.o.

 

PLAC STARY RYNEK 5 lok. 6A , 09-400 PŁOCK

 

 

 

ogłasza  publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Płocku przy ul. Padlewskiego 18, działka o nr ew. 637/1, dla której urządzona jest Księga Wieczysta nr PL1P /00113193/9 o powierzchni 468 m2.

 

 

 

Opis nieruchomości

 

Nieruchomość niezabudowana położona jest w sąsiedztwie centrum miasta. Teren płaski, nieogrodzony, bez utwardzenia. Dojazd drogą urządzoną. Nieruchomość posiada dostęp do następującej infrastruktury technicznej: energii elektrycznej, wodnokanalizacyjnej, telekomunikacyjnej.

 

Nieruchomość położona w sąsiedztwie  zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, handlowo-usługowej i szkoły.

 

Zgodnie z Zaświadczeniem Prezydenta Miasta Płocka nr WRM-III-ZP.6724.2.307.2015.BU z dnia 14 września 2015 r.  brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej nieruchomości.

 

Nieruchomość objęta jest prawem pierwokupu na rzecz Miasta Płock.

 

 

 

 Cena  wywoławcza brutto wynosi 164.000,00 zł. (netto 133.333,33 zł)

 

 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 32.800,00 zł w terminie do 24 listopada 2015 r. na konto Spółki ARS w banku Pekao S.A., nr konta 22 1240 3174 1111 0000 2891 4152.

 

 

 

W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które zapoznają się z regulaminem przetargu i złożą stosowne oświadczenie.

 

 

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku, przy Pl. Stary Rynek 5 lok. 6A III piętro - sala konferencyjna w dniu 25 listopada 2015 r.  o godz. 10.00.

 

 

 

Oferent powinien przedłożyć komisji przetargowej następujące dokumenty:

 

 1. Dokument potwierdzający tożsamość osoby fizycznej, odpis z właściwej ewidencji działalności, odpis z KRS, ewentualne pełnomocnictwo.

 2. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z regulaminem przetargu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 3. Dowód wniesienia wadium.

 4. Numer konta, na które ma być zwrócone wadium.

   

   

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży, ARS Spółka z o.o. ma prawo odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w dowolnym czasie bez podania przyczyny.

 

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu przetargu i regulaminu można uzyskać w siedzibie Spółki w Płocku, Pl. Stary Rynek  5 lok. 6A, w terminie uzgodnionym telefonicznie (024) 367-68-43, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.


 

 


 


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 4 lata temu (wtorek, 17 listopada 2015, godzina 14:18)
 • Osoba publikująca: Agencja Rewitalizacji Starówki Sp. z o.o.
 • Nadzór nad treścią: Agencja Rewitalizacji Starówki Sp. z o.o.
 • Ilość wyświetleń: 2 694 978
 • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 17 listopada 2015, godzina 14:24
 • Historia aktualizacji

 • 17 listopada 2015, godzina 14:24 Aktualizacja danych