OGŁOSZENIE

 

ZARZĄD  AGENCJI  REWITALIZACJI  STARÓWKI ARS Sp. z o.o.

 

PLAC STARY RYNEK 5 lok. 6A , 09-400 PŁOCK

 

 

 

ogłasza  publiczny przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego  nr 3, położonego w budynku mieszkalnym zlokalizowanym w Płocku przy ul. Jerozolimskiej 14/16/18.

 

Opis nieruchomości

 

Nieruchomość lokalowa położona jest w mieście Płocku, województwo mazowieckie. Działka nr 726/3 zlokalizowana jest przy ul. Jerozolimskiej 14/16/18 w obrębie  – Śródmieście, zajmuje obszar 233 m2 . Sposób korzystania z nieruchomości  – tereny mieszkaniowe.

 

 

Budynek został wzniesiony w latach 50- tych ubiegłego wieku w technologii tradycyjnej murowanej. Usytuowany jest w zespole urbanistyczno–architektonicznym i warstw kulturowych miasta Płocka wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 51/182/59W. Bryła obiektu zbudowana na rzucie prostokąta, tradycyjna, podpiwniczona z poddaszem użytkowym. Konstrukcja budynku murowana z cegły, tynkowana, o ceramicznych stropach żelbetowych. Stolarka okienna drewniana, drzwiowa drewniana i stalowa. Więźba dachowa drewniana, krokwiowa. Dach dwuspadowy, kalenicowy. Pokrycie dachowe – dachówka. Obróbki blacharskie z blachy powlekanej. Klatka schodowa wykonana w konstrukcji żelbetowej. Elewacja frontowa z kolorystyką, na cokole, z otworem drzwiowym zlokalizowanym symetrycznie w stosunku do osi budynku. Obiekt jest wyposażony w następujące instalacje: elektryczną, wodno - kanalizacyjną, wentylację grawitacyjną, ogrzewanie miejskie.
W budynku zainstalowany jest  również domofon i antena zbiorcza. W budynku znajduje się 16 mieszkań, przynależne do nich piwnice oraz klatka schodowa. Lokal mieszkalny nr 3 położony jest na parterze budynku
W jego skład wchodzą:

 

 1. pokój o powierzchni 20,33 m 2
 2. kuchnia o powierzchni 11,94 m2
 3. przedpokój o powierzchni 5,82 m2
 4. łazienka o powierzchni 3,21 m2

 

 Rozkład pomieszczeń korzystny. Lokal jest wyposażony w te same media, które są dostępne w budynku. Lokal do kapitalnego remontu, ubytki w tynkach, stolarka drzwiowa, tynki i elementy wyposażenia zużyte technicznie i funkcjonalnie.

 

Dane techniczne lokalu:

 

 • powierzchnia użytkowa mieszkalnia: 41,30 m2
 • przynależna, tj. piwnica: 8,02 m2
 • udział we współwłasności działki gruntu nr 726/3 i w częściach wspólnych budynku nie służących do wyłącznego użytku właściciel: 4932/71447.

 

 

 

Cena  wywoławcza brutto wynosi 112 300,00 zł.

 

 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10.000,00 zł w terminie do 04 kwietnia 2018 r. do godziny 1530 na konto Spółki ARS w banku Pekao S.A., nr konta 22 1240 3174 1111 0000 2891 4152.

 

 

 

W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które zapoznają się z regulaminem przetargu i złożą stosowne oświadczenie.

 

 

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku, przy Pl. Stary Rynek 5 lok. 6A III piętro - sala konferencyjna w dniu 05 kwietnia 2018 r.  o godz. 11.00.

 

 

 

 

Oferent powinien przedłożyć komisji przetargowej następujące dokumenty:

 

 

 

 1. Dokument potwierdzający tożsamość osoby fizycznej, odpis z właściwej ewidencji działalności, odpis z KRS, ewentualne pełnomocnictwo.

 2. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z regulaminem przetargu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 3. Dowód wniesienia wadium.

 4. Numer konta, na które ma być zwrócone wadium.

 

Z uwagi na przysługujące Miastu Płock ustawowe prawo pierwokupu nieruchomości, warunkowa umowa sprzedaży z nabywcą nieruchomości zostanie zawarta w formie aktu notarialnego, nie później niż w terminie 30 dni roboczych od dnia odbycia przetargu. W przypadku gdy Miasto Płock nie wykona prawa pierwokupu, strony dokonają zawarcia w terminie 14 dni umowy przenoszącej własność nieruchomości.

 

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży, ARS Spółka z o.o. ma prawo odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w dowolnym czasie bez podania przyczyny.

 

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu przetargu i regulaminu można uzyskać w siedzibie Spółki w Płocku, Pl. Stary Rynek  5 lok. 6A, w terminie uzgodnionym telefonicznie (024) 367-68-46, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 2 lata temu (piątek, 23 marca 2018, godzina 14:47)
 • Osoba publikująca: Agencja Rewitalizacji Starówki Sp. z o.o.
 • Nadzór nad treścią: Agencja Rewitalizacji Starówki Sp. z o.o.
 • Ilość wyświetleń: 2 694 887
 • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji