OGŁOSZENIE

 ZARZĄDU  AGENCJI  REWITALIZACJI  STARÓWKI ARS Sp. z o.o.

 PLAC STARY RYNEK 5 lok. 6A , 09-400 PŁOCK

 

  

ogłasza  publiczny przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego  nr 16, położonego w budynku mieszkalnym zlokalizowanym w Płocku przy ul. Synagogalnej 4.

 

 Opis nieruchomości

 Nieruchomość lokalowa położona jest w mieście Płocku, województwo mazowieckie. Działka nr 1385/2 zlokalizowana jest przy ul. Synagogalnej  w obrębie  – Śródmieście. Sposób korzystania z nieruchomości  – tereny mieszkaniowe.

 

Budynek został oddany do użytku w 2015 r. Wykonany w technologii żelbetowej. Jest to obiekt czterokondygnacyjny, jednoklatkowy, z parkingiem podziemnym. Budynek posiada windę

Lokal posiada następujące urządzenia techniczne: instalacja elektryczna, telefoniczna, domofonowa, telewizyjna, instalacja wody zimnej i ciepłej, instalacja c.o., kanalizacja sanitarna, wentylacja mechaniczna wywiewna kuchni i łazienki.

 Lokal mieszkalny nr 16 położony jest na II piętrze budynku, składa się z następujących pomieszczeń:

 • pokój dzienny z aneksem kuchennym powierzchnia 35,32 m2
 • garderoba powierzchnia 3,86 m2
 • łazienka powierzchnia 6,14 m2
 • korytarz powierzchnia 8,14 m2

  

Dane techniczne lokalu:

 • powierzchnia użytkowa mieszkalna: 53,46 m2 ,
 • udział w części wspólnej budynku w wysokości 5346/280634 oraz udział w gruncie w wysokości 5346/280634.
 • standard wykończenia – deweloperski

  

Cena  wywoławcza brutto wynosi 224.532,00 zł.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10.000,00 zł w terminie do 04.04.2018 r. godz. 15:30 na konto Spółki ARS w banku Pekao S.A., nr konta 22 1240 3174 1111 0000 2891 4152.

 

W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które zapoznają się z regulaminem przetargu i złożą stosowne oświadczenie.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku, przy Pl. Stary Rynek 5 lok. 6A III piętro - sala konferencyjna w dniu 5 kwietnia 2018 r.  o godz. 11.00.

 

Oferent powinien przedłożyć komisji przetargowej następujące dokumenty:

 1.  Dokument potwierdzający tożsamość osoby fizycznej, odpis z właściwej ewidencji działalności, odpis z KRS, ewentualne pełnomocnictwo.
 2. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z regulaminem przetargu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 3. Dowód wniesienia wadium.

 4. Numer konta, na które ma być zwrócone wadium.

Z uwagi na przysługujące Miastu Płock ustawowe prawo pierwokupu nieruchomości, warunkowa umowa sprzedaży z nabywcą nieruchomości zostanie zawarta w formie aktu notarialnego, nie później niż w terminie 30 dni roboczych od dnia odbycia przetargu. W przypadku gdy Miasto Płock nie wykona prawa pierwokupu, strony dokonają zawarcia w terminie 14 dni umowy przenoszącej własność nieruchomości.

 

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży, ARS Spółka z o.o. ma prawo odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w dowolnym czasie bez podania przyczyny.

 

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu przetargu i regulaminu można uzyskać w siedzibie Spółki w Płocku, Pl. Stary Rynek  5 lok. 6A, w terminie uzgodnionym telefonicznie (024) 367-68-43, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 2 lata temu (piątek, 23 marca 2018, godzina 14:12)
 • Osoba publikująca: Agencja Rewitalizacji Starówki Sp. z o.o.
 • Nadzór nad treścią: Agencja Rewitalizacji Starówki Sp. z o.o.
 • Ilość wyświetleń: 2 694 844
 • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji