Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej https://agencja.plock.eu .

 • Data publikacji strony internetowej: 2003-06-26
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-10-19

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak transkrypcji opisowej materiałów dźwiękowych.
 2. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 3. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 4. Niektóre z zamieszczonych plików to edytowane pliki DOC, DOCX.
 5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 6. Zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego.
 7. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Fedorowicz, e-mail: magdalena.fedorowicz@ars.plock.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 24 367 68 40. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Spółka Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. posiada obiekty na terenie Płocka. Niektóre obiekty posiadają bariery architektoniczne utrudniające dostęp osób z niepełnosprawnością ruchową.

Siedziba główna Spółki przy pl. Stary Rynek 5 lok. 6A, 09-400 Płock. Do budynku prowadzi wejście główne od strony ul. Bielskiej, wyposażone w schody, brak windy. Jest to jedyne wejście dla Interesantów. Biura Spółki znajdują się na II i III piętrze.

Do siedziby Spółki można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W siedzibie Spółki nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

W pobliżu siedziby Spółki brak jest toalety dla osoby niepełnosprawnej.

W pobliżu budynku dostępne są dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.

Biuro Obsługi Klienta (Dział Administracji) zlokalizowany jest na parterze przy ul. Synagogalnej 9/11.  Do lokalu prowadzi jedno wejście od ul. Synagogalnej.

Do lokalu Biura Obsługi Klienta można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W lokalu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

W lokalu nie ma toalety dla osoby niepełnosprawnej. 

W pobliżu lokalu dostępne są miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.


Załączniki:
Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 3 lata temu (środa, 07 kwietnia 2021, godzina 11:00)
 • Osoba publikująca: Magdalena Fedorowicz, Agencja Rewitalizacji Starówki Sp. z o.o.
 • Nadzór nad treścią: Magdalena Fedorowicz, Agencja Rewitalizacji Starówki Sp. z o.o.
 • Ilość wyświetleń: 738
 • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 22 kwietnia 2022, godzina 12:01
 • Historia aktualizacji

 • 22 kwietnia 2022, godzina 12:01 Aktualizacja dokumentu
  22 kwietnia 2022, godzina 12:00 Aktualizacja dokumentu
  12 stycznia 2022, godzina 11:47 Aktualizacja dokumentu
  19 października 2021, godzina 09:56 Aktualizacja dokumentu